Proteomik Derneği Tüzüğü

 
Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.
Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları;
A- Amaç:
Derneğin amacı Türkiye genelinde proteomik konularında çalışan veya çalışmak isteyen bilim adamlarını, bu konudaki ulusal bilgi paylaşımını ve farkındalığı arttırmaları ve Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etmeleri amacıyla, bir araya getirmektir.
B- Çalışma Konuları:
1. Proteomik konularında çalışan Türk bilim adamlarını bir çatı altında toplayarak ülkemizi benzeri uluslararası dernekler ile olan ilişkilerde temsil etmelerini sağlamak.
2. Ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve bu yolla genç araştırmacıları özendirmek.
3. Yapılacak ulusal ve uluslararası aktiviteler ile Türk bilim dünyasının proteomik araştırma konuları hakkında güncel kalmasını sağlamak.
4. Gerek Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İsviçre, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerin ulusal proteomik dernekleriyle, gerekse Avrupa Genelini temsil eden ve diğer Avrupa ülkelerinin ulusal derneklerinin bağlı olduğu “European Proteomics Association (Eupa)” ile bilimsel bilgi alışverişi ve işbirliği olanakları yaratmak.
5. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerinin sürekliliğini sağlamak.
6. Bültenler aracılığıyla derneğin etkinliklerini üyelere ve kamuoyuna duyurmayı sağlamak.
7. Proteomik Derneği’nin hedefleri ve çalışma alanları doğrultusunda projeler yapmak ve yürütmek.
8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
9. Dernek faaliyetlerinde gerekli görülen personeli istihdam etmek.
10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
11. Gayesine uygun her türlü, yazılı, baskılı görüntülü, sesli yayını yapmak, yaptırmak, bu konudaki her nevi aracı üretmek ve dağıtmak.
12. Derneğin üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla, Derneğe gelir sağlamak için, yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, kermesler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, bu konuda organizasyon yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak.
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon ve bilgi işlem merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet üzerinden yayınlar yapmak.
Her üye yönetim kuruluna dilekçe ile başvurarak dernek üyeliğinden ayrılabilir. Dernek hiçbir suretle politika ile uğraşmaz. Hiçbir siyasi parti ile herhangi bir bağ içinde bulunmaz ve bu tür kuruluşlardan bağış alamaz.
C- Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, bilim ve eğitim alanlarında faaliyet gösterir.
 
Proteomik Derneği'nin tüzüğünün tamamını indirmek için tıklayınız...

© 2019 Her hakkı saklıdır.