3. Ulusal Proteomik Kongresi
3. Ulusal Proteomik Kongresi
Bilimsel Program 

 

3. Ulusal Proteomik Kongresi program kitabını indirmek için tıklayınız
 

3. Ulusal Proteomik Kongresi bildiri kitabını indirmek için tıklayınız

 

 

27 Şubat 2020, Perşembe
08:30 Kayıt Masası Açılış
09:00-18:00 Proteomik Kursu
28 Şubat 2020, Cuma
08:15 Kayıt Masası Açılış
09:00-09:30 Açılış
Doç.Dr. Nurhan Özlü
, 3. Ulusal Proteomik Kongresi Başkanı
Prof.Dr. Levent Demirel, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Aysel Özpınar, Proteomik Derneği Başkanı
09:30-10:30 Proteomik Uygulamalar Paneli
Moderatör: Dr. Nazlı Ezgi Özkan Küçük, Koç Üniversitesi

Proteomik Uygulamalar Paneli: Proteomik Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını
Prof.Dr. Murat Kasap, Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Nurhan Özlü, Koç Üniversitesi
Doç.Dr. Gürler Akpınar, Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet Tarık Baykal, Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30
Yapısal Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dilek Kazan, Marmara Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Hasan Demirci, Koç Üniversitesi
Ribozom Komplekslerinin Ortam Sıcaklığındaki Seri Femtosaniye X-ışını Kristalografik Çalışmaları
Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay, İstanbul Teknik Üniversitesi
Hidrojen Doteryum Degisimi Kutle Spektrometresi ile protein yapi tayini  (HDX-MS)
Sözlü Sunum 01
Kütle Spektrometresi ile Biyobenzer İlaçlarda Birincil Yapı Karakterizasyonu
MSc. Ali İhsan Seçkin, Arven İlaç
Sözlü Sunum 02
Huntington Hastalığı Beyin Proteomunun MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Araştırılması
MSc. Merve Karayel Başar, Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi
12:30-13:30 Uydu Sempozyumu
Bruker / Terra Analiz
Dr. Dirk Wunderlich*
Tuzaklanmış İyon Hareketliliği Kütle Spektrometresi ile detaylı LC-MS Proteomik ve MALDI-Görüntüleme Uygulamaları
12:30-14:00 Öğle Arası / Poster Oturumu
14:00-15:30 Protein Etkileşimleri ve Fonksiyonel Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Murat Kasap, Kocaeli Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Murat Alper Cevher, Bilkent Üniversitesi
NTD-MED14 içeren çekirdek insan Mediatorü RNA Polimeraz II’nin RPB1 alt-birimiyle doğrudan etkileşim göstererek Pol II’yi bazal ve aktive transkripsiyonu sağlamak için promotöre çeker.
Doç.Dr. Evren Önay Uçar, İstanbul Üniversitesi
Stres Proteinleri ve Kanser İlişkisi
Sözlü Sunum 03
Desmin ve LaminB: Farklı Konumlanan İki Proteinin Bağlanma Partnerlerinin Proteomik Analizi
Prof.Dr. Pervin Dinçer, Hacattepe Üniversitesi
Sözlü Sunum 04
Embriyonik Kök Hücrelerde Setd3 Proteiniyle İlişkili Proteinlerin Proteomik Açıdan Belirlenmesi
MSc. Ezgi Gül Keskin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Biyoinformatik Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Ezgi Karaca, IBG & Dokuz Eylül Üniversitesi
Protein Fonksiyonunu tanımlayan "Parmak İzi" Moleküler Etkileşim Örüntüleri
Doç.Dr. Tunca Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Protein Veri Biliminde Yapay Öğrenme Yaklaşımları
Sözlü Sunum 05
Hücre Bölünmesi Sürecince Fosfo-Proteinlerin Yapısal Özelliklerinin Sistematik Analizi
Bsc. Altuğ Kamacıoğlu, Koç Üniversitesi
Sözlü Sunum 06
Tümöre Özgü Alternatif Uç Birleştirme Olayları ve Bunların Etkileşimlere Etkisi
Arş.Gör. Habibe Cansu Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
17:30-18.00 Kariyer Paneli
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurhan Özlü, Koç Üniversitesi
Dr. Jale Şahin, TÜBİTAK
Yaşam Bilimleri Alanında Uluslararası Destekler
19:00-23:00 Kongre Yemeği
29 Şubat Cumartesi
09:30-11:00 Hücre Biyolojisi ve Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uygar Tazebay, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Nuri Öztürk, Gebze Teknik Üniversitesi
Sirkadiyen Saatin İnteraktomu
Prof.Dr. Ayşe Elif Erson Bensan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
mRNA 3’UTR’ler ve Proteoma Olası Etkileri
Sözlü Sunum 07
Beyin Hasarı Sonrası Bmal1 Proteininin Etkilediği Sinyal Yolaklarının Proteomik Analizi
MSc. Elif Özbay, İstanbul Medipol Üniversitesi
Sözlü Sunum 08
Plazma Membran ve Kortikal Aktin Ağ Arasında Köprü Kuran CLIC4 ve CLIC1 Başarılı bir Sitokinez için Gereklidir
Dr. Nazan Saner, Koç Üniversitesi
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Kanser Biyolojisi ve Proteomik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüray İşlekel, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen, Yeditepe Üniversitesi

Mitokondriyal Proteomiks: Kanserde Kombinasyon Terapileri
Sözlü Sunum 09
Şeffaf Hücreli Tip Renal Hücreli Karsinomun Kantitatif Proteomik Analizi
MSc. Aydanur Şentürk, Koç Üniversitesi
Sözlü Sunum 10
SerpinB1 Ekspresyonunun Gliomaların Prognozu ve IDH1 Mutasyonu ile İlişkisi
BSc.Ozan Topçu, İstanbul Medipol Üniversitesi
12:30-13:30 Uydu Sempozyumu
Redokslab/ Thermo Scientific

M. Tekin Şensoy
Yeni Orbitrap Modelleri ile Protein Analizlerinde Üstün Kalitatif ve Kantitatif Performans
12:30-13:30 Öğle Arası / Poster Oturumu
13:30-15:00 Proteomikte Yeni Yaklaşımlar Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Aysel Özpınar, Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin Furtun Uçal, Acibadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi

Doku Proteomiğine Bakış: Güncel Durum ve Yeni Yaklaşımlar
MSc. Özge Karayel, Max Planck Biyokimya Enstitüsü
Parkinson Hastaligina Proteomiks Yaklaşimlar: Laboratuvardan Klinik Uygulamaya
Sözlü Sunum 11
Monoklonal Antikor Yapısındaki Biyobenzer ve Referans İlaçların Stres Koşullarındaki Davranışlarının Kütle Spektrometresi Ile İncelenmesi
Dr. Ahmet Emin Atik, Turgut İlaçları A.Ş.
Sözlü Sunum 12
İnsan Kan Plazmasında Kalabalık Eden Proteinleri Nasıl Uzaklaştırmalı?
Dr. Melike Dinç, İstanbul Medipol Üniversitesi
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Hastalıklar ve Klinik Uygulamalar Oturumu
Oturum Başkanı: Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Hülya Kayserili Karabey, Koç Üniversitesi
Yeni Fenotiplerin Etyopatogenezinin Tanımlanmasında Omiks Verilerinin Rolü
Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Özcan Kabasakal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Klinik araştırmalarda Güncel Omics Yaklasımları
16:30-16:45 Ödül Takdimi ve Kapanış 
Doç.Dr. Nurhan Özlü, Koç Üniversitesi
MSc. Büşra Akarlar, Koç Üniversitesi

 *Uydu Sempozyumu İngilizce olup, simültane tercüme hizmeti verilmemektedir.

POSTER BİLDİRİ SUNUM LİSTESİ

 

 

P01 Gossypium Hirsutum Format Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bölge Doygunluk Mutasyonu Uygulamaları
Kübra Atik, Emel Ordu
P02 Metagenomik Yaklaşımla Elde Edilen Endoglukanaz Enziminin Karakterizasyonu
Furkan Abdullah Çalış, Hasan Demirci, Günseli Kurt-Gür, Emel Ordu
P03 Halofilik Bir Candida Türünden NAD(P)+-Bağımlı Format Dehidrogenaz Klonlanması
Özge Başsaraç, Günseli Kurt-Gür, Emel Ordu
P04 Rekombinant MetE Alerjeninin IgE Bağlanma Aktivitesi ve In Siliko Epitop Tahmini
Yunus Aksüt, Nazlı Arda
P05 Metforminin Meme Tümörüne Etkisinin In Vitro ve In Silico Analizi Ile Değerlendirilmesi
Güven Yenmiş, Nail Beşli, Fatma Sinem Hocaoğlu Emre, Kazım Şenol, Gönül Kanıgür Sultuybek
P06 Derin Öğrenme Ile Meme Kanseri Alt Sınıflarının Proteomik Verilerine Dayalı Olarak Tahmini
Şeyma Yaşar, Cemil Çolak, Saim Yoloğlu
P07 Hücre Döngüsü Yolağı ile İlişkili Genlerin Biyoinformatik Analiz ile Over Kanserinde Belirlenmesi
Özlem Timirci Kahraman, Güldal İnal Gültekin, Esin Bayralı, Murat İşbilen, Saliha Durmuş, Tunahan Çakır, İlhan Yaylım, Turgay İsbir
P08 Pan-Kanser Datasındaki Saklı Sürücü Mutasyonların Saptanması
Bengi Ruken Yavuz, Nurcan Tunçbağ
P09 Oligodendrosit ve İmmün Hücreleri Arasında Etkileşen Proteinlerin Belirlenmesi
Kübra Yurduseven, Melis Serdar, Işıl Kurnaz, Bilal Ersen Kerman
P10 İdrarda Globotriaosilsfingozin (Lizo-Gb3) Düzeylerinin Sıvı Kromatografi - Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesi
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbaş
P11 İdrar Globotriaosilseramid (Gb3) Düzeylerinin Sıvı Kromatografi – Ardışık Kütle Spektrometresi Ile Ölçümü
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbaş
P12 Meme Kanserinde Doku Steroidogenez Yolak Profilleri ve Klinikopatolojik Bulgularla Karşılaştırılması
Mete Bora Tüzüner, Gonca Candan, Jülide Coşkun, Begüm Ceviz, Tülin Öztürk, Ahmet Tarık Baykal, Hülya Yılmaz-Aydoğan, Oğuz Öztürk
P13 Alzheimer Hastalığı’Nda Periferal Mitokondriyal Disfonksiyonun Proteomik Methodlarla Araştırılması
Sebile Arabacı, İrem Kırış, Betül Şahin, Gülsen Babacan Yıldız, Haşmet Hanağası, Ahmet Tarık Baykal
P14 Alzheimer Hastalığının Teşhisine Yönelik Proteomik Temelli Metot Geliştirme
Zelal Zuhal Kaya, Mete Bora Tüzüner, Betül Şahin, Emel Akgün, Muhittin Serdar, İhsan Yozgat, Ahmet Tarık Baykal
P15 Formalinde Fikse Edilmiş Parafine Gömülü Endoskopik Biyopsi Örneğinin MALDI Görüntüleme Kütle Spektrometresi Ile Peptit Profilinin Analizine Yönelik Örnek Hazırlama Basamaklarının Optimizasyonu
Büşra Ergün, Sinem Öktem Okullu, Arzu Tiftikçi, Ümit İnce, Aysel Özpınar, Yasemin Uçal
P16 Anne Sütünde Proteomik: Örnek Hazırlamada Optimizasyon
Büşra Yüksel, Yasemin Furtun Uçal, Aysel Özpınar
P17 Mukopolisakkaridoz Tip VI Hastalarında ‘Yeni’ Bir Patolojik ARSB Mutasyonu (C.870 C>A, P.Trp290Ter)
Hüseyin Ayhan, Veysel Sabri Hançer, Murat Büyükdoğan, Anila Babameto-Laku
P18 Alzheimer Hastalarının Nöron Derive Ekzozomlarının Proteomik Analizi
Burak Ibrahim Arioz, Kemal Ugur Tufekci, Devrim Yagmur Durur, Melis Olcum, Nurhan Ozlu, Gorsev Yener, Sermin Genç
P19 DNA Onarım Proteini PARP1’In İnsan Yumurtalık Kanseri Dokusunda LC-MS/MS Ile Tanımlanması ve Kantitasyonu
Erdem Coşkun, Gamze Tuna, Pawel Jaruga, Alessandro Tona, Onur Erdem, Miral Dizdaroğlu
P20 Terapötik Monoklonal Antikorun Stres Koşulları Altında Bağlanma Özelliklerinin İncelenmesi
Gülipek Güven, Zeynep Zülfiye Yıldırım Keleş, Ahmet Emin Atik, Deniz Bayçın, Özge Can, Recep Serdar Alpan, Tunç Turgut
P21 Glioma Hücrelerinde Rosmarinik Asitin Hsp Anlatımı ve Apoptoz İndüksiyonu Üzerine Etkileri
Aslıhan Şengelen, Evren Önay-Uçar
P22 Drosophila Hücrelerinde Proksimal Olarak Biyotinleme Tekniği Ile Protein-Protein Etkileşimlerinin Tanımlanması
Gözde Özçelik, Nuri Öztürk
P23 Temozolomidin Glioma Hücrelerinde Eksozomal Hsp70 Anlatımı ve Hücre Migrasyonu Üzerine Etkisi
Cansu Kılcı, Aslıhan Şengelen, Murat Pekmez
P24 Vazoaktif İntestinal Polipeptid’In Yüzey Adsorpsiyonu Varlığında Lc-Ms/Ms Yöntemi Ile Karakterizasyonu
Sema Koyutürk, Erol Şener
P25 Poliarjinin Etiketli TEV Proteaz (TEV-C9R) Enziminin Bakteriyel Üretim Proses Optimizasyonu
Latif Akbulut, Baran Dingiloğlu, Gizem Dinler Doğanay
P26 Bag-1S:VCP/P97 Etkileşiminin Meme Kanseri Hücre Hattında İncelenmesi
Ezgi Baştürk, Özge Tatlı, Miray Türk, Gizem Dinler Doğanay
P27 Anti-Apoptotik Bag-1 Isoformlarının Raf Kinazlarla Fosforilasyon Bağımlı Etkileşimi
Özge Tatlı, Miray Türk, Ecenur Çebi, Zeynep Şahin, Gizem Dinler Doğanay
P28 Bag-1'In Otofajik Hücre Sağkalımında Izoform-Spesifik Regülatör Rolü
Miray Türk, Özge Tatlı, Gizem Dinler Doğanay
P29 WST-1 Canlılık Testinin Limitasyonları: Topotekanın Sitotoksik Etkisinin Ölçülmesinde
Yanlış-Pozitif Sonuçlar
Sevinç Yanar, Murat Kasap, Aylin Kanlı
P30 Serum-Tabanlı Biyobelirteç Keşfinde Yeni Bir Metodolojik Yaklaşım
Mehmet Sarıhan, Merve Gülsen Bal Albayrak, Murat Kasap, Gürler Akpınar
P31 Glypican-3 ve 5 Proteinlerinin Hücre Bölünmesindeki Fonksiyonel Rollerinin Belirlenmesi
Ezgi Memiş, Nazan Saner, Nurhan Özlü, Ulrike Eggert
P32 SH-SY5Y Nöroblastoma Hücre Hattında In Vitro Nörojenik Farklılaştırma Sırasında Proteom Karakterizasyonu
Eylül Ece İşlek Camadan, Murat Kasap, Gürler Akpınar
P33 Sınıf IA PI3K İzoformlarının Sinyal İletimindeki Özgün Hedefleri
Hazal Beril Çatalak Yılmaz, Onur Çizmecioğlu
P34 Serebral Kortekste Göç Eden Nöronal Hücrelerin Proteomu: Heterotopi Hastalıklarının İncelemesi
Berfu Nur Yiğit, Nazlı Ezgi Özkan Küçük, Büşra Aytül Akarlar, Ayda Şentürk, Ceyda Seren Ceyhan, Cansu Akkaya, Ali Yurtseven, Esther Klingler, Denis Jabaudon, Fiona Francis, Nurhan Özlü
P35 Kanser Hücre Döngüsü Aşamalarında Keratin 8 İnteraktörlerinin Araştırılması
Ceyda Seren Ceyhan, Büşra Harmanda, Berfu Nur Yiğit, Büşra Akarlar, Altuğ Kamacıoğlu, Nazlı Özkan, Ayda Şentürk, Ali Yurtseven, Nurhan Özlü
P36 Sitokinez Sırasında CLIC4 Ile Etkileşen Proteinlerin BioID Metodu Ile Tespit Edilmesi ve Tanımlanan Etkileşimlerin Araştırılması
Beste Senem Değirmenci, Zeynep Cansu Üretmen Kağıalı, Nazan Saner, Mehmet Akdağ, Erdem Şanal, Gürkan Mollaoğlu, Nurhan Özlü
P37 Kol Rejenerasyonunda Görevli Genlerin Aksolot Modeli Kullanılarak Proteomiks Yöntemiyle Analizi
Turan Demircan, Ahmet Tarık Baykal, Ebru Altuntaş, Mustafa Sibai, Barış Ethem Süzek
P38 Bitki Hücrelerinden Aktif Polifenol Oksidazların Pigmentsiz Ekstraksiyonunda Etkili Bir Protokol
Seyit Yüzüak
P39 Alzheimer Hastalığı 5XFAD Modellemesi Ile Metaproteomik Yöntemler Kullanılarak Bağırsak Florasının Araştırılması
Esra Ayan, Emel Akgün, Ahmet Tarık Baykal
P40 Yenidoğan 5XFAD Transgenik Fare Modeli Beyin Dokusunda MALDI Görüntüleme Çalışmaları
İrep Uras, Merve Karayel Başar, Betül Şahin, Ahmet Tarık Baykal
P41 Doğal Alkaloid Bir Bileşiğin Alzheimer Hastalığı Tedavisi Üzerindeki Terapötik Etkisi
İrem Kırış, Merve Karayel Başar, Büşra Gürel, Betül Şahin, Jülide Coşkun, Tomasz Mroczek, Ahmet Tarık Baykal
P42 Multi-Omiks Yaklaşımla İskelet Kası Rejenerasyon ve Farklılaşmasında Rol Oynayan Faktörlerin Meta-Analizi
Hasan Basri Kılıç, Çetin Kocaefe
P43 Tiroid Kanseri İçin Metabolizma Tabanlı Yeni Nesil Tanı Modeli
Dilan İnan, Dilara Yerli, Rahime Ersoy, Kazım Yalçın Arga, Dilek Kazan
P44 DnaK ATPaz Domeni Nükleotit Bağlanma Dinamiklerinin IM-MS Ile İncelenmesi
Baran Dingiloğlu, Melis Korkmaz, Gizem Dinler Doğanay

 
 
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM LİSTESİ

 

 

S01 Kütle Spektrometresi Ile Biyobenzer İlaçlarda Birincil Yapı Karakterizasyonu
Ali İhsan Seçkin, Zeynep Bor Tekdemir, Serim Erdem, Turgay Kaçar, Emine Yılmaz
S02 Huntington Hastalığı Beyin Proteomunun MALDI-MS Görüntüleme Tekniği Ile Araştırılması
Merve Karayel Başar, Emel Akgün, İrep Uras, Nagehan Ersoy Tunalı, Ahmet Tarık Baykal
S03 Desmin ve LaminB: Farklı Konumlanan İki Proteinin Bağlanma Partnerlerinin Proteomik Analizi
Ecem Kural Mangıt, Neşe Ünver, Pervin Dİnçer
S04 Embriyonik Kök Hücrelerde Setd3 Proteiniyle İlişkili Proteinlerin Proteomik Açıdan Belirlenmesi
Gözde  Güven, Ezgi Gül Keskin, Emre  Balbaşı, Nihal  Terzi Çizmecioğlu
S05 Hücre Bölünmesi Sürecince Fosfo-Proteinlerin Yapısal Özelliklerinin Sistematik Analizi
Altuğ Kamacıoğlu, Nurhan Özlü, Nurcan Tunçbağ
S06 Tümöre Özgü Alternatif Uç Birleştirme Olayları ve Bunların Etkileşimlere Etkisi
Habibe Cansu Demirel, Nurcan Tunçbağ
S07 Beyin Hasarı Sonrası Bmal1 Proteininin Etkilediği Sinyal Yolaklarının Proteomik Analizi
Elif Özbay, Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, Melike Dinç, Ertuğrul Kılıç
S08 Plazma Membran ve Kortikal Aktin Ağ Arasında Köprü Kuran CLIC4 ve CLIC1 Başarılı Bir Sitokinez İçin Gereklidir.
Zeynep Cansu  Üretmen Kagıalı, Nazan Saner, Mehmet Akdağ, Erdem Şanal, Beste Senem Değirmenci, Gürkan Mollaoğlu, Nurhan Özlü
S09 Şeffaf Hücreli Tip Renal Hücreli Karsinomun Kantitatif Proteomik Analizi
Aydanur Şentürk, Ayşe Tuğçe Şahin, Ayşe Armutlu, Murat Can Kiremit, Selçuk Erdem, Ömer Acar, Nurhan Özlü
S10 SerpinB1 Ekspresyonunun Gliomaların Prognozu ve IDH1 Mutasyonu Ile İlişkisi
Ozan Topcu, Damla Uludağ, Aslı  Çakır, Ahmet Başak, Nazlı Çakıcı, Alican Tahta, Nihal Karakaş
S11 Monoklonal Antikor Yapısındaki Biyobenzer ve Referans İlaçların Stres Koşullarındaki Davranışlarının Kütle Spektrometresi Ile İncelenmesi
Ahmet Emin Atik
S12 İnsan Kan Plazmasında Kalabalık Eden Proteinleri Nasıl Uzaklaştırmalı?
Melike Dinç, Gürkan Öztürk

 

© 2019 Her hakkı saklıdır.