3. Ulusal Proteomik Kongresi
3. Ulusal Proteomik Kongresi
Bildiri

Poster Ödülü

3. Ulusal Proteomik Kongresi kapsamında bilimsel kurul tarafından seçilecek en iyi postere, 1.500 TL "Poster Birincilik Ödülü" verilecektir.
Bildirisini poster veya sözlü olarak göndermiş olan tüm katılımcılarımız, posterlerini hazırlayarak, kongre poster alanında sergilemeleri durumunda, “En İyi Poster Yarışması”na katılmaya hak kazanacaklardır. "Poster Birincilik Ödülü" kapanış oturumunda takdim edilecektir. 
Oonline bildiri özeti gönderim tarihi sona ermesi sebebiyle sisteme ulaşım kapatılmıştır.

Bildiri Detayları:
Posterler basılı olarak en 70 cm* yükseklik 100 cm ebatlarında hazırlanmasını rica ederiz.
28- 29 Şubat tarihlerinde Bilimsel Programda belirtilmiş olan sunum saatlerinde, poster bildiri sahiplerinin posterlerinin yanında olmaları zorunludur.

Sözlü Bildiri sunumları 10 dakika sunum + 5 dakika soru/ cevap seklinde hazırlanmalıdır. 
Bildiri özetleri 9 farklı kategoride gönderilebilir. Bir kişi toplamda 1 bildiri sunabilir.

1- Hücre Biyolojisi ve Fonksiyonel Proteomik
2- Yapısal Proteomik
3- Multi-Omiks Yaklaşımlar
4- Post Translasyonel Modifikasyon Analizi
5- Biyoinformatik
6- Bitki/ Hayvan/ Beslenme
7- Hastalıklar ve Klinik Uygulamaları
8- Proteogenomik
9- Model Organizmalarda Proteomik
 
Kongrede sunulacak bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Tipleri
- Sözel Bildiri
- Poster Bildiri

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.

 1. Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Küçük
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların tüm isim ve şehirleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, XXX Bölümü, İstanbul
 5. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır
 6. Özet başlığının en fazla 10 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
 7. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 8. Amaç bölümünde konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.
 9. Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir.
 10. Bulgular bölümünde araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.
 11. Sonuç bölümünde araştırma sonucunda ortaya çıkan araştırma sorusuna yanıt olan ana sonuçtan bahsedilmelidir.
 12. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve var ise tablo/ resim hariç olmak üzere en az 150, en çok 300 kelime olmalıdır.
 13. Bildirilerde tablo ve resim kullanılabilir.
 14. Poster olarak kabul edilen bildiriler kongrede Poster Bildirleri için ayrılan alanda sunulacak olup, poster hazırlama ve sunum detayları Bilimsel Komite tarafından belirlenerek kabul edilen poster bildiri sahiplerine iletilecektir.
 15. Sözel olarak kabul edilen bildiriler kongrede Sözel Bildiriler için ayrılan salonlarda Bilimsel Komite tarafından belirlenecek sunum süreleri içerisinde sunulacaktır. Sunum detayları Sözel Bildiri sahiplerine iletilecektir.
 16. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
ÖNEMLİ : Günlük kayıt geçerli sayılmayacaktır!

Bilimsel Komite, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
 
Katılım Sertifikası
Kongre sonrasında sisteme kayıtlı olan mail adreslerine iletilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır.