3. Ulusal Proteomik Kongresi
3. Ulusal Proteomik Kongresi
Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Murat Kasap
Kocaeli Üniversitesi
Panel Başlığı: Proteomik Çalışmalarda Örnek Kalitesinin Değerlendirilmesinin Önem
   
Özgeçmiş: Prof. Dr. Murat Kasap, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden aldı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Virginia Tech'de Biyokimya Anabilim Dalında Master ve Doktora derecelerini tamamladı. Doktorasını tamamladıktan sonra, postdoc çalışmalarını hücre biyolojisi alanında yapmak için Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesine gitti. Daha sonra öğretim üyesi olarak Kocaeli Üniversitesi'ne döndü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda çalışmaya başladı. Dr. Kasap  Biyokimya ve Tıbbi Biyoloji olmak üzere iki farklı alandan Doçentlik unvanı aldı ve 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda tam zamanlı profesör oldu. 2DE ve LC-MS / MS tabanlı proteomik çalışmaların yapıldığı, Kocaeli Üniversitesi'nde proteomik laboratuvarı kurucu ortağıdır.Dr. Kasap, nörobiyoloji ve kanser konuları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.  50'den fazla SCI tabanlı makale yayınlamış olup halen proteomik alanında aktif olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Ayşe Elif Erson Bensan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konu Başlığı: mRNA 3’UTR’ler ve Proteoma Olası Etkileri

Özgeçmiş:
Prof. Dr. A. Elif Erson Bensan, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun olmuştur. Ardından  ABD’de Michigan Üniversitesi, Ann Arbor’da  İnsan Genetiği Bölümünde 2001 yılında yüksek lisans, 2004 yılında da doktora derecelerini almıştır. 2005 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent ve 2018 yılında Profesörlük ünvanlarını aldığı ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümünde görev yapmaktadır.  Araştırma konusu meme kanseri hücrelerinde gen anlatımında 3’UTR bölgelerinde oluşan varyasyonların fonksiyonel karakterizasyonu ve bu sayede yeni kanser genlerinin tanımlanmasıdır.
Prof. Dr. Hülya Kayserili Karabey
Koç Üniversitesi Hastanesi
Konu Başlığı: Yeni Fenotiplerin Etyopatogenezinin Tanımlanmasında Omiks Verilerinin Rolü
Özgeçmiş: TBA
Doç. Dr. Nurhan Özlü
Koç Üniversitesi
Panel Başlığı: Proteomik Çalışmalarda Örnek Kalitesinin Değerlendirilmesinin Önemi

Özgeçmiş: Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Nurhan Özlü, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını Dresden, Almanya’da bulunan Max Planck Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü’nde 2005 yılında tamamladı. Dr. Nurhan Özlü, daha sonrasında Harvard Medical School, Sistem Biyoloji Bölümü ve Childrens Hospital Proteomiks Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Prof. Timothy Mitchison’in laboratuvarında EMBO uzun dönem doktora sonrası araştırmacı desteğiyle, hücre bölünmesinin son evresi olan C-fazın biyokimyasal karakterizasyonu üzerinde çalışmalar yaptı. 2010 yılından itibaren Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, EMBO kurulum desteğiyle, kütle spektrometresi bazlı proteomiks metotlar kullanarak, hücre bölünmesi ve göçünün regülasyonları üzerine çalışmalarına devam etmektedir.
 
Doç. Dr. Nuri Öztürk 
Gebze Teknik Üniversitesi
Konu Başlığı: Sirkadiyen Saatin İnteraktomu

Özgeçmiş: Doç. Dr. Nuri Öztürk, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde  tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmaları sırasında, biyolojik saat mekanizması ve sağlığa etkisi üzerinde çalıştı. Aynı üniversitede iki yıl yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra öğretim üyesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi'ne dönmüş ve 2015 yılında Biyoloji alanında doçentlik unvanı almıştır. Halen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.  Ana araştırma odağı biyolojik saat mekanizması ve hücre biyolojisi olan Dr.  Öztürk, biyolojik saatin etkileşimlerini tanımlamak için proteomik alanında aktif olarak çalışmaktadır.
Doç. Dr. Gürler Akpınar
Kocaeli Üniversitesi
Panel Başlığı: Proteomik Çalışmalarda Örnek Kalitesinin Değerlendirilmesinin Önemi

Özgeçmiş: Doç. Dr. Gürler Akpınar, lisans derecesini Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. ABD'de Pennsylvania Eyalet Üniversitesi ve Marshall Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmaları sırasında, memeli mitokondriyal ribozomları üzerinde çalıştı. Daha sonra öğretim üyesi olarak Kocaeli Üniversitesi'ne dönmüş ve 2018 yılında Tıbbi Biyoloji alanında doçentlik unvanı almıştır. Halen aynı anabilim dalında çalışmakta olan Dr.Akpınar, 2DE ve LC-MS / MS tabanlı proteomik çalışmaların yapıldığı, Kocaeli Üniversitesi'nde proteomik laboratuvarı kurucu ortağıdır.  Ana araştırma odağı hücre biyolojisi ve kanser araştırmaları olan Dr. Akpınar, halen proteomik alanında aktif olarak çalışmaktadır.
Doç. Dr. Evren Önay Uçar
İstanbul Üniversitesi
Konu Başlığı: Stres Proteinleri ve Kanser İlişkisi

Özgeçmiş: Doç. Dr. Evren Önay Uçar, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden, Yüksek lisans ve Doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden aldı. Doktora sürecinde proteomik çalışmalarını tamamlamak üzere Edinburgh Üniversitesi’nde bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Önay Uçar’ın 40’tan fazla bilimsel makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalarını yürüten Dr. Önay Uçar, özellikle stres proteinleri ve farklı tümör tipleri arasındaki ilişkiyi incelemekte ve kanser tedavi stratejilerinden biri olarak kabul gören, stres proteinlerinin inhibisyon mekanizmalarını aydınlatmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay
İstanbul Teknik Üniversitesi
Konu Başlığı: Hidrojen Doteryum Degisimi Kutle Spektrometresi ile protein yapi tayini  (HDX-MS)

Özgeçmiş: 
Gizem Dinler-Doğanay 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu ve doktora çalışmaları için Massachusetts Üniversitesi, Amherst'e gitti. 2006 yılında Prof. Gierasch’ın Laboratuvarı'nda protein katlanma problemi ve protein dinamik analizi ile ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra 2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nde çalışmaya başladı ve hem biyofizik hem de moleküler biyoloji ile ilgili alanlarda araştırmalar yaptı. Dinler-Doğanay, 2009 yılının ilk aylarında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2013'ten beri de bu görevine doçent olarak devam etti. 2017 yılında Türkiye Moleküler Biyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı zamanda Türk Proteomik Derneği'nin kurucu üyelerinden biridir ve 2012'den beri bu derneğin aktif bir üyesidir.
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Acibadem Üniversitesi 
Özgeçmiş 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Anabilim Dalı’nda Doç Dr. Özkan Sezer danışmanlığında “Alfa-diazo-beta-oksoaldehit bilesiklerinin alfa, beta-enonlar ile halkalasma reaksiyonları” başlıklı tezi ile 2001 yılında Bilim uzmanlığı derecesini almıştır. 2007 yılında Rutgers, The State University of New Jersey Kimya Bölümü’nde Prof. Dr. Frank Jordan danışmanlığında “Spectroscopic Studies and Synthetic Applications of Thiamin Diphosphate Dependent Enzymes” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006-2009 yılları arasında University of Medicine and Dentistry of New Jeysey Biyokimya Anabilim Dalı, “Center for Advanced Proteomics Research (CAPR)” biriminde önce “Post-Doc” daha sonra da “Research Associate” olarak görev yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında TÜBİTAK-MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde Uzman Araştırmacı olarak atanmış ve Proteomik Araştırmalar Laboratuarını kurmuştur. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmıştır, Regeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları (REMER) biriminde ileri Omik araştırmaları laboratuvarını kurmuştur. 2015 yılından bu yana Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde bulunmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Furtun Uçal
Acıbadem Üniversitesi
Konu Başlığı: Doku Proteomiğine Bakış: Güncel Durum ve Yeni Yaklaşımlar

Özgeçmiş: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uçal, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. Ardından İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde Kanser İmmünolojisi ve Biyoteknoloji üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır (Distinction). 2018 yılında, doktora eğitimini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji programında tamamlamış ve doktora eğitimi boyunca aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır (2014-2018). Doktora eğitimi esnasında, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)’nin doktora bursunu kazanmış ve doktora çalışmalarına Helmholtz Center Münih, Almanya’da devam etmiştir. Doktora çalışmaları esnasında TÜBİTAK ve Uluslararası COST Aksiyonu kapsamındaki projelerde bursiyer ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora çalışmalarından üretilen yayınlar sebebiyle Türk Biyokimya Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer adına düzenlenen “Türk Biyokimya Derneği Prof. Dr. Nazmi Özer Bilim Ödülü”ne layık görülmüştür (2019). Doktorasını tamamlamasının ardından, Dr. Öğr. Üyesi olarak Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Proteomik Derneği (Türkiye)’nin yönetim kurulu yedek üyesi ve Young Proteomics Investigator Club (YPIC) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Özcan Kabasakal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konu Başlığı: Klinik araştırmalarda Güncel Omics Yaklasımları

Özgeçmiş: Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Özcan Kabasakal, Kütle Spektrometresi'nin klinik, biyolojik, beslenme ve farmakolojik uygulamalarına odaklanan bir biyoanalitik kimyacısı. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden, Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ve Doktora derecesini Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kimya Bölümü’nden aldı. Chungnam Ulusal Üniversitesi'nde (Güney Kore) Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 2013 yılında İngiltere'ye taşındı ve 5 yıl Cambridge Üniversitesi'nde Araştırmacı olarak görev aldı. Ekim 2018'de ODTÜ Kimya Bölümü'ne öğretim üyesi olarak katıldı. Araştırma konularım, tanısal ve prognostik hastalık belirteçlerinin keşfi için Kütle Spektrometresi tabanlı yöntemler geliştirmektir. Bu amaçla “OMICS” yaklaşımını (Glycomics, Glycoproteomics ve Proteomics) kullanarak biyolojik sistemlerin karmaşıklığını çözmeye çalışmaktadır. Ayrıca glikanların, glikoproteinlerin ve terapötiklerin karakterizasyonu için protokoller geliştirmekle ilgilenmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Murat Alper Cevher 
Bilkent Üniversitesi
Konu Başlığı: NTD-MED14 içeren çekirdek insan Mediatorü RNA Polimeraz II’nin RPB1 alt-birimiyle doğrudan etkileşim göstererek Pol II’yi bazal ve aktive transkripsiyonu sağlamak için promotöre çeker
 
Özgeçmiş: Eylül 2015'ten bu yana Dr. Murat Alper Cevher, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve Rockefeller Enstitüsü'nde Misafir Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini City University of New York (CUNY), Hunter College'da yaptı ve 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra Biyokimya Doktora programına CUNY de başladı. 2009 yılında doktora derecesini almıştır. Bunu takiben 2010-2015 yılları arasında doktora sonrası çalışmalarını, transkripsiyon alanında öncü olan Dr. Robert G. Roeder'ın laboratuarında Rockefeller Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. 
Cevher, Amerikan Kanser Derneği doktora sonrası bursu (2013), EMBO Kurulum Bursu (2017), EMBO küçük hibesi (2018) ve TÜBİTAK 1001 (2019) 'un sahibidir.  Cevher, insan Mediator protein kompleksinin yapısal / fonksiyonel karakterizasyonu üzerinde çalışmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirci
Koç Üniversitesi
Konu Başlığı: Ribozom Komplekslerinin Ortam Sıcaklığındaki Seri Femtosaniye X-ışını Kristalografik Çalışmaları

Özgeçmiş: Lisansını 2002'de Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı ve daha sonra 2007'de Brown Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Biyokimyası'nda doktora derecesini aldı. Ağustos 2019'da Koç Üniversitesi'ne katılmadan önce SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda Biyoloji Bölümü üyesi oldu ayrıca Stanford PULSE Enstitüsü'nde Periyodik Olmayan Görüntüleme grubuna bağlı çalışmaları oldu. Araştırmaların, günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotiklere dirençli ribozomların yapısı ve dinamikleri hakkındaki soruları yanıtlamaya yönelik olarak, mutant ribozomlarin işlevini ve dinamiklerini karakterize etmek istediğim prokaryotik ribozomların yapısal biyolojisine odaklanıyor. Mevcut araştırma çabaları, SLAC'daki Linac Coherent Light Source gibi 4. nesil ışık kaynaklarında büyük ve zorlu biyokromoleküllerin zaman çözümlü ortam sıcaklığı X-ışını kristalografisi için yöntemler geliştirme de içeriyor.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen
Yeditepe Üniversitesi
Konu Başlığı: Mitokondriyal Proteomiks: Kanserde Kombinasyon Terapileri

Ögeçmiş: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen, lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladıktan sonra Penn State Üniversitesi, A.B.D.’de doktora çalışmalarına devam etmiş. “Regulation of mitochondrial translation and oxidative phosphorylation through reversible acetylation” adlı tezini savunduktan sonra Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik bölümüne katılmıştır. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Mükemmeliyet Merkezi projesi kapsamında Proteomik ve Kütle Spektrometrisi Laboratuvarını (YediPROT) kurarak, mitokondriyal proteomiks, Warburg etkisi, kanser moleküler biyolojisi,  biyoenerjetikler, metabolik bozukluklar ve hastalıklar, yaşlanma ve uzun ömürlülük alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Karaca
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi &
Doküz Eylül Üniversitesi
Konu Başlığı: Protein fonksiyonunu tanımlayan “parmak izi” moleküler etkileşim örüntüleri

Özgeçmiş: Hesaplamalı yapısal biyolog olan Ezgi Karaca, bütünleştirici modelleme ve biyomoleküllerin yapı-fonksiyon ilişkisi üzerine uzmanlaşmıştır. Dr. Karaca, lisans (2006) ve yüksek lisans derecelerini (2008) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Boğaziçi’nde Prof. Dr. Türkan Haliloğlu’nun grubunda, Prof. Dr. Ruth Nussinov (NIH) ile ortak olarak yürüttükleri p73’ün tümör baskılama ağının oluşturulması ve proteinlerin SUMO molekülü ile işaretlenme mekanizmasının bulunması projelerinde çalışmıştır. Doktorası için Prof. Dr. Alexandre Bonvin’in (Utrecht Üniversitesi) moleküler modelleme grubuna katılmıştır. Doktora tez çalışması, biyomoleküler komplekslerin modellenmesi sürecine deneysel verilerin dahil edilmesi üzerinedir. Doktorasını tamamladıktan sonra, doktora sonrası çalışmalarını Prof. Teresa Carlomagno (NMR) ve Dr. Orsolya Barabas (X-ışını kristalografisi) ile Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda yürütmüştür. EMBL’de, deneysel ve hesaplamalı tekniklerin kesişiminde, deneysel verileri, protein-nükleik asit makinelerinin yüksek çözünürlüklü yapılarına dönüştürecek modelleme araçları geliştirmiştir (2013-2016). Mayıs 2017'den bu yana İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (http://www.ibg.edu.tr/research-programs/groups/karaca-lab/) hesaplamalı yapısal biyoloji grubunun baş araştırmacısıdır. Araştırma grubu, biyomoleküler komplekslerin özgüllüğünü belirleyen faktörleri belirleyecek yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmakadır.
Doç. Dr. Tunca Doğan
Hacettepe Üniversitesi
Konu Başlığı: Protein Veri Biliminde Yapay Öğrenme Yaklaşımları

Özgeçmiş: Doç. Dr. Tunca Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde proses mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra, 2010 yılında doktora çalışmaları sırasında hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik alanlarında araştırma yapmaya başlamıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi, tarafından yürütülmekte olan ortak Biyomühendislik doktora programından 2013 yılında mezun olmuştur. Dr. Doğan, İngiltere'de yer alan Cambridge Üniversitesi'nde ve Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü, Protein Fonksiyon Geliştirme takımında 2013-2016 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Doğan halen Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilişim Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biyoenformatik ve kemoenformatik alanlarındaki araştırmaları, biyomoleküler sekans analizi, protein fonksiyon tahmini ve hesaplamalı ilaç keşfi için veri madenciliği ve yapay/makine öğrenmesi tabanlı hesaplamalı yöntemler geliştirmek ve uygulamak olarak özetlenebilir.
Dr. Jale Şahin
Tübitak
Konu Başlığı: Yaşam Bilimleri Alanında Uluslararası Destekler

Özgeçmiş: Dr. Jale Şahin, biyoloji lisans derecesini 2002 yılında ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden aldı. Aynı yıl Kimya Bölümü’nde yan dal öğrenimini tamamlayan Dr. Şahin, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde moleküler mikrobiyoloji alanında hazırladığı teziyle yüksek linsans derecesini aldı.  2004-2005 yılları arasında Roche Diagnostics Ankara Bölge Müdürlüğü’nde uygulama uzmanı ve satış elemanı olarak çalışan Dr. Şahin, 2005-2010 yılları arasında Leibniz Institute for Neurobiology, Nörokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Moleküler Nöroplastisity grubunda doktora çalışmasını tamamladı. Daha sonra, Seul Üniversitesi, Biyolojik Bilimler, Nörobiyoloji Bölümü’nde Prof. Boung-Kiun Kaang’ın grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2011 Haziran ayında Türkiye’ye geri dönen Dr. Şahin, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde 4 yıl uzman araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılı Haziran ayında kariyerine bilim yönetimi konusunda devam etmeye karar veren Dr. Şahin, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne geçti. Kendisi hâlen, Bilimsel Programlar Başuzmanı olarak görev yapmakta ve aynı zamanda EMBC/EMBO Türkiye Delegesi, EMBO/EMBL Ulusal İrtibat Noktası, ICGEB Liaison Officer ve Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD)’nın Türkiye koordinatörlüğünü yerine getirmektedir.
 

MSc. Özge Karayel
Max Planck Biyokimya Enstitüsü

Konu Başlığı: Parkinson Hastaligina Proteomiks Yaklaşimlar: Laboratuvardan Klinik Uygulamaya

Özgeçmiş: Özge Karayel, lisans ve yüksek lisans derecelerini Koç Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 2014 ve 2016 yıllarında aldı. Eş zamanlı olarak Mühendislik Fakültesi'nde Biyoteknoloji ve Biyoinformatik programını tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca Hücre Biyolojisi ve Proteomik Laboratuvarı'nda Dr. Nurhan Özlü ile hücre bölünmesinin son aşaması olan sitokinezin biyokimyasal karakterizasyonu uzerine çalıştı. 2017'den bu yana doktora çalışmalarını Almanya'daki Max Planck Biyokimya Enstitüsü'nde Prof. Dr. Matthias Mann ile sürdürmektedir. Proteinlerin ve translasyon sonrası modifikasyonlarının, kütle spektrometrisi tabanlı proteomik ve ileri biyoinformatik araçlar kullanılarak büyük ölçekli kantitatif analizi uzerine odaklanmaktadır. Parkinson hastalığı alanında yürüttüğü temel araştırmaları klinik uygulamalara dönüştürmekyi amaçlamaktadır.

Uydu Sempozyumu Konuşmacısı

Dr. Dirk Wunderlich

Konu Başlığı:Tuzaklanmış İyon Hareketliliği Kütle Spektrometresi ile detaylı LC-MS Proteomik ve MALDI-Görüntüleme Uygulamaları

Özgeçmiş: Dr. Dirk Wunderlich, lisans derecesini 1994 yılında Organik Kimya alanında Goettingen Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında, 1997'de, aynı üniversiteden Organik Kimya anabilim dalında doktora derecesini tamamladı. Goettingen Üniversitesi'nde doğal ürünler kimyası alanında doktora sonrası çalışmalarının ardından Jena'ya gitti ve 1998-2000 yılları arasında Hans-Knoell Enstitüsü'nde doktora sonrası çalışmalarına devam etti. 2000 yılında Bruker Daltonik GmbH firmasında aplikason uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2017 yılından bu yana Proteomik ve BioPharma alanında Biyo-Aplikasyonlar Başkanlığı görevini yürütmektedir.  

 
Uydu Sempozyumu Konuşmacısı

M. Tekin Şensoy
Konuşma Başlığı: Yeni Orbitrap Modelleri ile Protein Analizlerinde Üstün Kalitatif ve Kantitatif Performans

Özgeçmiş: 
M.Tekin Şensoy Kimya mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir.Kromotografi ve kütle spektrometresi alanındaki kariyerine 2000 senesinde Thermo Finnigan Kütle Spektrometerinden sorumlu satış temsilcisi olarak başladı.2014 senesine kadar 14 yıl çalışmış olduğu firmada satış müdürü ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.Kütle spektrometrelerinin çeşitli uygulamaları ile ilgili kongre, seminer ve workshop’larda bir çok ders ve seminer verdi.Dünyadaki bir çok laboratuvarlarda çeşitli kütle spektrometreleri ile çalışma imkanı buldu. 2014 senesinden itibaren ThermoScientific firmasının Türkiye distributör ü olan Redokslab firmasında çalışmaktadır.
 

 
 

© 2019 Her hakkı saklıdır.