cover

Davet

Değerli Meslektaşlarım,


Sizleri Kocaeli’de 11-12 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan TuPA Uluslararası Proteomik Kongresi // 6. Ulusal Proteomik Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bilimsel program, hücre biyolojisi ve fonksiyonel proteomik, yapısal proteomik, post-translasyonel modifikasyon analizi, biyoinformatik ve multi-omik yaklaşımlar gibi alanlardaki güncel konuları işleyen geniş bir yelpazede hazırlanmaktadır.

Yüksek teknolojiye sahip çeşitli kütle spektrometrelerinin ileri seviyede biyoinformatik uygulamalarla birlikte kullanılması sayesinde son yıllarda proteomik analiz yaklaşımlarında çok büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda yüksek hassasiyet ve doğruluk değerlerinde biyolojik örnekler içerisindeki farklı biyomolekül gruplarının profillerinin belirlenebilmesinin yanı sıra, protein yapılarındaki çeşitli post-translasyonel modifikasyonların detaylı olarak karakterize edilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu alanda yapılan analizlerin birçok hastalığın erken evrelerde tayin edilmesini sağlayan biyobelirteçlerin belirlenmesinden biyomoleküler etkileşim mekanizmalarının aydınlatılmasına uzanan geniş bir aralıkta bilgiler sunması, günümüzde bu alana olan ilgiliyi en ileri düzeye taşımıştır.

Kongremizde alanında uzman davetli konuşmacıların yanı sıra, meslektaşlarımız bilimsel çalışmalarını sözlü ve poster oturumlarında sunma şansı bulacaktır. Programda bilimsel eğitim ve sosyal konuları işleyen başlıklar üzerinde de durulacak ve endüstri temsilcileri de son gelişmeleri sergi alanında bizlere sunacaktır. Ayrıca, ilgilenen katılımcılar için, teorik ve uygulamalı olarak planladığımız “Örnek Hazırlamadan Sonuca Adım Adım nHPLC-LC-MS/MS Tabanlı Label-free Proteomik Analizi'' kursu 10 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Proteomik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Bu değerli kongre kapsamında sizlere proteomik alanında ileri düzey uluslararası ve ulusal çalışmaların sunumlarını içeren bilim resitalini sunmayı hedeflemekteyiz.

Değerli meslektaşlarım, Proteomik Derneği adına sizleri Uluslararası Proteomik Kongresi // 6. Ulusal Proteomik Kongresi’ne içtenlikle davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Murat Kasap  
Kongre Başkanı
Uluslararası Proteomik Kongresi // 6. Ulusal Proteomik Kongresi